Foreldrafélag Þróttar

Foreldrafélag var endurnýjað 30. nóvember 2017. 

Stjórn foreldrafélags er: Hildur Björg Einarsdóttir, Linda Ösp Sigurjonsdóttir, Hildigunnur Jónasdóttir, Heiða Hrólfsdóttir og Kristín Erla Thorarensesn.

 

Markmið og tilgangur foreldrafélags UMFÞ

 

 1. Félagið er undir aðalstjórn (merkjum) UMFÞ.
 2. Tilgangur félagsins er að efla félagslíf iðkenda, halda utan um fjáraflanir og efla félagsandann hjá UMFÞ.
 3. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að halda reglulega fundi, eigi sjaldnar er einu sinni á 6. – 8. vikna fresti. Skipuleggja viðburð einu sinni á ári. Aðstoða iðkendur að fjármagna stærri og dýrari keppnismót. Hvetja foreldra til að taka þátt í starfinu með börnunum og stuðla að því að fólk kynnist betur innbyrðis innan UMFÞ.
 4. Félagsaðild. Foreldrar og forráðamenn barna sem æfa hjá Þrótti.
 5. Starfstímabilið er frá október til september. Aðalfund skal halda í upphafi hvers starfsárs. Aðeins foreldrar og aðrir félagsmenn mega vera þátttakendur á aðalfundi.
 6. Stjórn félagsins skal alltaf vera skipuð að lágmarki þremur foreldrum og hámark fimm. Eftir aðalfund skipta þau með sér verkefnum.
 7. Aðalfundur foreldrafélags er með þeim hætti:

Kosning fundarstjóra.

Kosning stjórnar.

Önnur mál.

 

Foreldrafélag fær reikning í nafni UMFÞ og stjórnarmeðlimir fá prófkúru á þeim reikning. Sá reikningur er á ábyrgð aðalstjórnar UMFÞ.

Foreldrafélag vinnur eftir lögum UMFÞ sem eru að finna inná heimasíðu UMFÞ.

 

Stórn foreldrafélagsins:

 

Formaður:

 

 

Gjaldkeri:

 

 

Meðstjórnendur:

 

 

netfang: foreldrafelag@throttur.net

 

Foreldrahandbók UMFÞ

 

Inngangur


Í foreldrahandbókinni er farið yfir helstu atriði sem snerta foreldra iðkenda UMFÞ.  Upplýsingar um hvert á að leita innan félagsins vegna ýmissa mála ásamt ábendingum um hvernig foreldrar geta komið að starfi félagsins.

Ef frekari spurningar vakna er hægt að leita til framkvæmdarstjóra félagsins.

 

Skáning

Skráning iðkanda fer fram á skrifstofu félagsins í upphafi starfsárs, einnig er hægt að skila inn skráningu á skráningarblað sem aðeins forráðamaður getur fyllt út. Mikilvægt er að vanda vel til verka þegar skráningarblað er útfyllt. Allar upplýsingar séu vel skrifaðar og auðvelt að vinna eftir. Eftir það er hægt að skrá börn hjá framkvæmdastjóra, með tölvupósti eða á skrifstofu. Ef iðkandi sem ekki er skráður mætir á æfingar hefur framkvæmdastjóri samband við forráðamenn og lætur þá vita svo þeir geti skráð iðkandann eða iðkandi er sendur heim með skráningarblað. Með skráningu er iðkandi orðinn meðlimur í UMFÞ og getur byrjað æfingar.

Í upphafi tímabils er hægt að prófa æfingar í eina viku án skráningar. Þegar æfingatímabilið er byrjað má iðkandi mæta í eina viku áður en framkvæmdarstjóri hefur samband eða iðkandi fær skráningarblað sent með sér heim. Iðkandi sem ekki er skráður fær ekki að keppa á mótum sem Þróttur fer á.

Samskipti milli foreldra og þjálfara sem og milli foreldra og félagsins fer fram í gegnum tölvupósta. Því er mikilvægt að foreldrar skrái virkt netfang þegar barn þeirra er skráð.

 

Hægt er að greiða æfingagjöld í heimabanka. Í upphafi starfsárs er hægt að skipta greiðslum í 9 gjalddaga frá 1. sept. – 1. maí. Eftir það er hægt að dreifa greiðslum þannig að síðasti gjalddagi verði eigi síðar en 1. maí.

 

Iðkendur taka þátt í ýmis konar fjáröflun vegna móta. Peningar sem fást fyrir fjáröflun eru lagðir inn á reikning hjá hverju barni sem aðeins forráðamaður getur tekið út af. Skráning hjá UMFÞ jafngildir samþykki fyrir því að slíkur bankareikningur sé stofnaður nema annað komi fram við skráningu.

 

Upplýsingar um þjálfara/æfingatíma

 

Upplýsingar um þjálfun og æfingartíma eru á facebooksíðu flokkanna sem hægt er að komast á í gegnum heimasíðu félagsins. Þar eru allar breytingar tilkynntar. Fastir æfingatímar eru gefnir upp á heimasíðu félagsins www.throttur. net. Einnig er hægt að hafa samband við framkvæmdarstjóra í síma 862-6789 eða þjálfara flokkana.

Á heimsíðu félagsins sem og hjá þjálfara og yfirþjálfara er einnig hægt að fá upplýsingar um stefnu félagsins varðandi þjálfun í öllum flokkum. Lögð er rík áhersla á að hafa samræmdan ramma milli flokka þannig að starf verði eins ánægjulegt og árangursríkt og hægt er. Þróttur hefur ákveðna stefnu varðandi einelti, jafnrétti og forvarnarmál. Lögð er rík áhersla á að foreldrar hafi strax samband við viðeigandi aðila ef einhver atriði koma upp hvað varðar þetta eða samskipti við þjálfara, iðkendur eða hvaðeina annað sem foreldrar eru óánægðir með. Yfirlit um hvert á að leita kemur fram undir kaflanum um samskipti innan félagsins sem er að finna inná heimasíðu félagsins.

 

Iðkandi hættir

Starfsáriðið er eftirfarandi: Knattspyrna: 16. október til 15. september. Sund: 1. september til 31. maí. Júdó: 1. september til 31. maí.

Forráðamaður þarf að láta framkvæmdarstjóra vita fyrir mánaðarmót að iðkandi hyggist hætta að æfa. Það er mikilvægt að það dragist ekki því laun þjálfara eru m.a. greidd eftir fjölda iðkenda hverju sinni.

 

Hlutverk og skyldur foreldra

Hlutverk foreldra er afar mikiðvægt  sérstaklega hjá yngstu flokkunum. Það er grundvallaratriði að börnin okkar skemmti sér vel og hafi gaman af íþróttum. Áhersla á afreksmannaíþróttir eykst eftir því sem ofar dregur en í yngstu flokkunum má aldrei vera þrýstingur á að stunda íþróttir aðeins til að ná árangri. Ánægjan verður að koma fyrst á þessum árum, afreksmannahugsun kemur eftir því sem iðkendur verða eldri.

Foreldrar geta aðstoðað við starf félagsins og flokkanna á margvíslegan hátt. Það er hægt að starfa í foreldrafélagi, starfa sem liðstjóri eða fararstjóri á mótum, vinna á mótum sem Þróttur heldur, vinna að fjáröflun o.s.frv. Þessi verkefni eiga það öll sameiginlegt að gefa mikið af sér á sama tíma og þau styðja við starf félagsins og möguleika þess til að gera betur við iðkendur, börnin okkar.

Hér eru nokkur atriði sem gott er að hafa í huga:

 • Berum virðingu fyrir starfi þjálfara og leyfum þeim að sinna því.
 • Gagnrýnum aldreiþjálfara þannig að iðkendur heyri til.
 • Hvetjum liðiðá jákvæðan hátt en ekki einstaklinganna.
 • Mundu að það er barnið þitt sem er að taka þátt og keppa – Ekki þú.
 • Sýndu alltaf stuðning sama hvernig gengur – mundu að það byggir upp!
 • Reyndu að aðstoða við starfið eins og kostur er, það geta allir lagt sitt af mörkum.
 • Vertu sjálfum þér, börnunum og félaginu til sóma á leikjum og mótum.

Samskipti innan félagsins

Ef óánægja er með störf þjálfara skal ræða fyrst við þjálfarann í von um að hægt verði að fá lausn á málinu. Ef það skilar ekki árangri skal leita til yfirþjálfara eða framkvæmdarstóra sem reynir að leysa málin. Ef málin leysast ekki fara framkvæmdarstjóri eða yfirþjálfari með þau á borð stjórnar UMFÞ.

Ef upp kemur einelti eða vandamál í samskiptum við iðkendur þarf að tala við þjálfara flokksins. Ef það skilar ekki árangri þá er að leita til yfirþjálfara eða framkvæmdarstóra. Nánar um einelti er í siðareglum UMFÞ á heimasíðu félagsins.

Ef upp koma spurningar varðandi greiðslu æfingagjalda skal leita fyrst til framkvæmdarstóra.

Ef erfiðleikar eru varðandi greiðslu æfingagjalda skal leita til framkvæmdarstjóra til að semja um greiðslu. Ef forráðamanni er ómögulegt að greiða æfingagjöld fyrir barn sitt er bent á félagsþjónustu Sandgerðis, Garðs og Voga sem geta e.t.v. aðstoðað. Iðkendum er ekki vísað frá vegna tímabundinna erfiðleika með greiðslur.

Hver gerir hvað hjá Þrótti?

Verkaskipting hjá félaginu tekur nokkuð mið af því að mikið starf er unnið af sjálfboðaliðum og starfsmenn eru fáir. Því er verkaskipting ekki eins afmörkuð og væri ef starfsmenn væru fleiri. Erfitt er því að setja niður tæmandi lista yfir verkaskiptingu og tryggja að ekki sé fleiri en einn aðili sem kemur að ákveðnum lið(um). Gróft til tekið má skipta verkum niður á eftirfarandi hátt:

Framkvæmdastjóri: Sér um daglegan rekstur, stýrir fjáröflunum og samskiptum við styrkaraðila, dagleg samskipti varðandi fjármál.  Situr stjórnarfundi og er tengiliður vegna mála sem eru tekin fyrir þar. Tengiliður við skóla, umsjón með heimasíðu. Er öllum deildum  félagsins til halds og traust. Er tengiliður við ÍSÍ, UMFÍ og önnur aðildarfélög.

Yfirþjálfari: Tengiliður við þjálfara, sér um breytingar leikja, fagleg stjórnun þjálfunar og ber ábyrgð á æfingaáætlunum, tryggir að aðstaða og þjálfun sé í samræmi við stefnu félagsins.

Stjórn: Fer með æðsta vald í félaginu. Vinnur að stefnumótun og ráðningu þjálfara, yfirþjálfara og framkvæmdastjóra. Í stjórn eru aðilar sem eru sérstakir tengiliðir greina sem iðkaðar eru hjá UMFÞ og tengiliður við foreldrafélag.

Foreldrafélag: Aðstoðar við skipulagningu á þátttöku í stærri mótum, setur upp félagslega viðburði, vinnur að fjáröflunum fyrir iðkendur varðandi mótaþátttöku, heldur foreldrafundi með þjálfara og foreldrum reglulega til að skipuleggja viðburði og mót ásamt því að taka fyrir atriði í starfi flokks ef þarf.

Að starfa innan félagsins

Mikill fjöldi foreldra vinnur fyrir félagið annað hvort einstakan flokk, á einstöku móti eða innan flokksráða eða annarra stofnana félagsins. Þetta starf er félaginu og iðkendum gríðarlega mikilvægt og grunnur að því starfi sem unnið er innan Þróttar.

Eins og áður kom fram eru nokkrar leiðir fyrir foreldra að starfa innan félagsins:

 • Vinna að fjáröflun eða félagslegum viðburði: Yfirleitt er haldinn fundur vegna skipulagningar slíks þar sem auglýst er eftir foreldrum til að starfa að þessu. Ef þú getur ekki mætt á fundinn getur þú sent póst á aðra foreldra eða þjálfara flokksins. Yfirleitt er um afmarkað starf og tíma að ræða t.d. starfa í veitingasölu, hreinsun, afhenda fjáröflunarvörur o.s.frv.
 • Vera liðsstjóri/fararstjóri á móti: Hægt er að sjá hér að neðan í hverju starfið felst. Sama gildir um þetta og fjáröflun eða félagslega viðburði, haldinn er fundur þar sem hægt er að skrá sig eða senda á foreldraráð ef þú ert tilbúin(n) að starfa við þetta.
 • Starfa í stjórn foreldrafélags UMFÞ. Stjórn foreldrafélags er skipað á aðalfundi að vori. Stjórnin heldur utan um starf foreldra, það er ekki þar með sagt að foreldraráð geri allt sjálft heldur fær það gjarnan fleiri til aðstoðar við skipulagningu. Stór þáttur í að starfa í stjórn foreldrafélagsins er að virkja aðra foreldra í starfinu.

 

Þátttaka á mótum

Stór hluti af starfi flokkanna er þátttaka á mótum. Þessi mót eru allt frá því að vera 2-3 klukkustunda löng upp í það að vera 4 daga löng og fela í sér gistingu. Mismunandi er fyrir hvern flokk hvernig þessu er háttað og miðast eftirfarandi upplýsingar nokkuð við knattspyrnudeild.

Fyrir hvert lengra mót er ákveðinn undirbúningur sem þarf að eiga sér stað. Nokkur atriði sem vinna þarf að eru:

 • Skipa fararstjóra sem stýrir undirbúningi fyrir mótið. Á mótsstað er fararstjóri tengiliður við mótshaldara, situr fararstjórafundi þar sem farið er yfir dagskrá móts, breytingar og önnur atriði sem upp koma.
 • Það þarf að fá foreldra til að vera liðsstjóra og er fjöldi mismunandi eftir aldri iðkenda. Í yngstu flokkunum eru vanalega 2 foreldrar alltaf með hverju liði. Liðsstjórar fylgja liðum meðan á keppni stendur og sjá um að mætt sé á réttum tíma í leiki, í mat osfrv.
 • Matarnefnd undirbýr mat/nesti á mótinu. Mismunandi er eftir mótum hversu mikið þarf að útvega, þetta er allt frá því að útbúa nesti fyrir daginn og kvöldhressingu til þess að útdeila nesti sem er innifalið á mótum. Nefndin sér einnig um að útvega foreldra til að aðstoða við að útbúa nesti/kvöldhressingu. Einnig sér nefndin um að útvega hluti eins og samlokugrill, kælitöskur, brúsa og slíkt.
 • Ef um kostnaðarsamt mót er að ræða og foreldrafélag ákveður að farið verði í fjáröflun er hægt að skipa fjáröflunarnefnd sem sér um að ákveða hvað gert verði til fjáröflunar. Nefndin sér um eða fær aðila til að útdeila vörum sem seldar eru, tekur móti greiðslum og heldur utan um fjáröflunarreikning sem er reikningur fyrir hvern iðkanda UMFÞ.
 • Gott er að taka með fána Þróttar og er hægt að nálgast hann hjá framkvæmdarstjóra.
 • Gott er að athuga hvort eitthvert/einhver foreldri í hópnum hafi möguleika á að komast í þvottavél/þurrkara á keppnisstað. Ef mikil rigning er gott að geta komist í slíkt.
 • Athuga með kælimöguleika á keppnisstað varðandi mat.
 • Hafa sjúkrakassa með og einnig upplýsingar um ofnæmi, óþol og slíkt hjá iðkendum. Það er á ábyrgð foreldra að láta liðsstjóra/fararstjóra fá slíkt.
 • Norðurálsmótið, Orkumótið, N1 mótið og Símamótið eru stærstu knattspyrnumótin yfir sumartímann. Í byrjun hvers árs þarf að skipa foreldraráð (þrír) sem heldur utan um mótið og skipuleggur mótið í samstarfi við þjálfara. Sama gildir um aðrar greinar hjá félaginu.

 

Hægt er að notast við meðfylgjandi minnislista fyrir hvað fara þarf með í keppnisferðir. Að sjálfsögðu er nokkur munur á þessu eftir aldri keppenda en grunnurinn er sá sami.

 

Minnislisti fyrir foreldra í keppnisferðum

 • Utanyfirfatnað til skiptanna
 • Nærfatnað 4-5 stk
 • 4-5 pör af sokkum
 • Regngalla, merktan Þrótti ef til er
 • Flíspeysu
 • Handklæði
 • Tannbursta, tannkrem
 • Sundföt
 • Handklæði
 • Venjulega skó ( ekki takkaskó )
 • Vettlinga, húfu
 • Bakpoka ( til að geyma sundföt, smálegt dót )
 • Spil, bækur, blöð
 • Dýnu
 • Sæng eða svefnpoka
 • Kodda
 • Vatnsbrúsa
 • Fótbolti: takkaskór, legghlýfar.

Munið að merkja alla hluti með nafni iðkanda/síma og látið krakkana vera með þegar pakkað svo þau viti hvar hlutirnir eru og hvað var tekið með!

 

Skrifstofa Þróttar

 

Framkvæmdastjóri félagsins er Marteinn Ægisson í 60% starfshlutfalli.

 

Viðtalstímar framkvæmdastjóra á skrifstofu:

 

FIM: 16:00-17:00

 

Hægt er að hringja í síma 892-6789 eða senda tölvupóst á throttur@throttur.net til að fá svör við fyrirspurnum. Framkvæmdastjóri svarar tölvupóstum á vinnutíma.

 

Fyrirspurnum er ekki svarað á samfélagsmiðlum. Þróttur notar samfélagsmiðla eingöngu til að auglýsa viðburði og segja frá starfi félagsins.

 

 

 

Grúppusíður á FB

 

Eingöngu fyrir þjálfara og foreldra. Notaðar í þeim tilgangi að miðla upplýsingum á milli þeirra sem hafa aðgang að síðunni.

 

Áður en þú setur eitthvað neikvætt á vegginn, heyrðu fyrst í þjálfara. Neikvæð áhrif hafa áhrif á aðra í hópnum. Jákvætt má fara strax á vegginn J

 

Skráningar á mót og greiðsla mótsgjalda

 

Að greiða mótsgjald „ekki“ á réttum tíma þegar farið er á dagsmót eða önnur mót. Það er mikil vinna sem fer í gang þegar einhver er að gleyma sér sem bitnar á öðrum störfum hjá félaginu. Vinnan lendir á framkvæmdastjóra og þjálfurum. Það stoppar allt á þessum fáu sem eiga eftir að greiða mótsgjaldið. Þau skipti sem félagið hefur greitt keppnisgjald seint eða verið vísað frá móti vegna ógreiddra keppnisgjalda var vegna þess að foreldri gleymdu sér og fresturinn rann út.

 

 

 

Fararstjórarkassinn

 

Félagið er með kassa sem inniheldur fána, samlokugrill, djúskönnur og annað sem kemur sér vel á stærri mótum. Skilyrði er að skila kassanum strax á fyrsta mánudegi eftir mót. Allt þarf að vera hreint og klárt fyrir næsta flokk.

 

Iðkandi sem fær leiða

 

Láttu þjálfara vita að málinu og þjálfari leysir verkefnið með barninu í samráði við foreldra. Mikilvægast er að senda barnið á æfingu þrátt fyrir að barnið langi ekki að fara, það er líka mikilvægt að þú látir þjálfara vita að honum/henni langi ekki að fara í dag. Barnið fjarlægist frekar íþróttir sé látið eftir því að vera heima.

 

Frístundastyrkur frá Sveitarfélaginu Vogum

 

Þú sækir um hjá Sveitarfélaginu Vogum og allar upplýsingar eru að finna á www.vogar.is! Þar finnuru lög, reglur og skilyrði fyrir styrknum. Eina sem þú þarft og færð frá Þrótti er nóta sem staðfestir þátttöku iðkanda þegar þú hefur greitt æfingagjöldin.

 

 

Heimasíða Þróttar

 

Það er alltaf eitthvað að frétta á www.throttur.net. Upplýsingar um starf félagsins, framkvæmdastjóra, iðkendur og jafnvel fundargerðir hjá aðalstjórn. Það eru ekki allir á facebook og því hvetjum við alla til að vera duglega að kíkja í heimsókn.

 

 

Tryggingar iðkenda

 

Meginreglan er að iðkendur UMFÞ eru ekki tryggðir á vegum félagsins þó þeir stundi æfingar og keppni á vegum þess. Við bendum forráðamönnum á að kanna heimilistryggingar sínar því í flestum tilfellum eru iðkendur tryggðir þar. Frekari upplýsingar eru að finna á heimasíðu UMFÞ.

 

Viltu vera sjálfboðaliði og gera gott félag betra ?

Undirstaðan í góðu og faglegu starfi íþróttafélaga er sjálfboðaliðastarf. Verkefni UMFÞ eru barna og unglingastarf í júdó, knattspyrnu og sundi. Auk annara verkefna td. Strandarhlaup Þróttar, heimaleikir á Vogabæjarvelli, dómarastörf, fararstjórn og ýmsir viðburðir. Þú getur sett þig í samband við framkvæmdastjóra og boðið fram aðstoð.

 

Ekki spyrja hvað félagið getur gert fyrir þig, heldur hvað þú getur gert fyrir félagið.

 

Fararstjórnarnámskeið

 

Öllum foreldrum  stendur til boða að fara á fararstjórnarnámskeið. Námskeiðið verður þátttakendum að kostnaðarlausu en sætaframboð er takmarkað.Námskeiðið er ein kvöldstund og ýmsar gagnlegar upplýsingar til handa þeim fjölmörgu foreldrum og sjálfboðaliðum sem taka að sér fararstjórn innan íþróttahreyfingarinnar.(Þróttur stefnir á að foreldri frá öllum flokkum í öllum greinum taki þátt) Námskeið fara fram fyrri hluta árs og eru auglýst með 3. vikna fyrirvara. Æskilegt er að tilvonandi fararstjórar komandi móta skrái sig til leiks.

 

 

 

Kostnaður v/móta

Sund: Stungugjöld eru innifalin í verði. Júdó: Keppnisgjald í Íslandsmóti eru innifalin. Knattspyrna: Keppnisgjald á Íslandsmótum eru innifalin í verði. Á stærri mótum þar sem er gisting og matarkostnaður frá mótshöldurum á fararstjórn og þjálfara. Það er á kostnað foreldra að greiða þann kostnað.

 

Verðlaun fyrir bestu stundvísi

Þjálfarar fá mætingarlista til að merkja við stundvísi iðkenda í upphafi starfsárs. Veglegur glaðningur verður í boði þrisvar á starfstímabilinu 2017/18. Sá/Sú iðkandi sem er með bestu mætingu frá september fram að jólafríi. Janúar til loka apríl og maí til enda sumars.

 

Kaup á galla eða keppnisbúning

Þróttur er í samstarfi við Dansport Sundaborg 1, 104 Reykjavík. Þar er hægt að kaupa keppnisbúning og utanyfirgalla. Einnig er hægt að kaupa töskur og láta merkja fyrir sig Þróttaravarning. Samningur Þróttar og HUMMEL er til 2019.

 

Fjöldi iðkenda/þátttakanda á mótum

 

Vinsamleg tilmæli ti forráðamanna. Það hefur verið algengt að foreldrar bíði með skráningar til að sjá hvort næg þátttaka sé til staðar. Ekki bíða! Skráið strax til leiks. Það er hlutverk þjálfara að leysa málin og þarf ekki að ræða neitt frekar inná grúppusíðum eða annarsstaðar.

 

Viltu styrkja barna og unglingastarf Þróttar með þessum hætti ?

 

Þú getur skráð þig sem félagsmann og greitt ársgjaldið. Þróttur er með dósagám við Vogabæjarhöllina/Íþróttamiðstöð. Fjölmargir Þróttarar hafa farið með dósir og flöskur til styrktar Þrótti. Ungmennafélagið Þróttur Vogum og Atlantsolía hafa gert samning um afsláttarkjör fyrir félaga í Ungmennafélaginu Þrótti.

7 kr. afsláttur pr. lítra á öllum AO stöðvum og auk þess renna 2 kr.af hverjum seldum lítra til UMFÞ.

 

 

Foreldrahandbók Þróttar var unnin af stjórn UMFÞ árið 2011og samþykkt til birtingar sama ár. Handbókin er endurskoðuð á hverju ári. Markmið handbókarinnar er að leiðbeina foreldrum og öðrum félagsmönnum í starfi félagsins. Handbókin er tekin til skoðununnar á hverju ári.

Eineltisáætlun, siðareglur og agareglur eru að finna á heimasíðu UMFÞ. Þær komu út sama ár og foreldrahandbók UMFÞ.

 

Færslusafn