ÞRÓTTUR VANN FÓTBOLTA.NET MÓTIÐ Í C LIÐA.

Nú er Fótbolta.net lokið þennan veturinn. C-deildinni var að ljúka og þar með er öllum deildum mótsins lokið.

Í C-deild stóð Þróttur Vogum uppi sem sigurvegari eftir sigur á Kára í vítaspyrnukeppni í úrslitaleiknum. Staðan var 2-2 eftir 90. mínútur. Ragnar Þór með bæði mörkin.

Vængir Júpiters enduðu í þriðja sæti eftir 3-2 sigur á Álftanesi á Bessastaðavelli, en úrslitaleikurinn og leikurinn um 3. sætið voru leiknir síðastliðinn föstudag.

C-deildin:
1. sæti: Þróttur V.
2. sæti: Kári
3. sæti: Vængir Júpiters
4. sæti: Álftanes
5. sæti: Tindastóll
6. sæti: Árborg
7. sæti: KV
8. sæti: Augnablik

Read more: http://www.fotbolti.net/news/18-02-2018/fotbolta-net-motid-svona-var-lokastadan-i-c-deild#ixzz57lwUabUl

 

Þróttur fótbolta.netmeistarar c. liða 2018

Vogaþrek Þróttar komið til að vera….

Það er okkur mikil ánægja að tilkynna áframhaldandi samstarf við Daníel Fjeldsted. Skrifað var undir 2. ára samning í morgunsárið.

Daníel er góð viðbót í okkar frábæra þjálfarahóp sem fyrir er hjá félaginu. Daníel mun halda utan um lýðheilsumál hjá Þrótti með áherslu á 40. ára og eldri…

Það eru spennandi tímar í vændum og nýtt námskeið hefst 27. feb nk.

 

IMG_20180220_082435

 

 

 

Einhver að nota nafn Þróttar undir fölsku flaggi !

Instagram-síðan „Stuðningsmenn Þróttar Vogum“ er ekki á vegum félagsins. Kvartað hefur verið undan óprúttnum aðila sem hefur notfært sér nafn félagsins í þeim tilgangi til að sækja sér fylgjendur og áreitt fólk á netinu með ýmsum hætti.

Okkur þykir ákaflega miður að þetta hafi gerst og biðjum alla þá sem kunna hafa lent í klónum á þessum aðila að láta okkur eða lögreglu vita.

Foreldrar barna sem eru á instagram. Vinsamlegast takið umræðuna við ykkar börn.

Aðalfundur Þróttar fer fram í vikunni ….

Hvetjum alla félagsmenn til að fjölmenna og kynna sér starfið.

Lög félagsins

Heiti og aðsetur:

1. gr.

Félagið heitir Ungmennafélagið Þróttur. Heimili og varnarþing er í Sveitarfélaginu Vogum.

2. gr.

Félagið er aðili að Ungmennafélagi Íslands og er því í einu og öllu háð lögum þess og stefnuskrá.

Markmið:

3. gr

Markmið félagsins er að stuðla að eflingu hverskonar félagsstarfs, sem lýtur þroska félagsmanna og heill lands og þjóðar.

4. gr.

Tilgangi sínum hugsar félagið að ná t.d. með:

a) fundum þar sem fram fara fyrirlestrar, kappræður, umræður og fleira.

b) skemmtikvöldum þar sem fram fer dans, söngur, leiklist og fleira.

c) íþróttum, bæði innanhúss og utan.

d) útivist, ferðalögum, landgræðslu og skógrækt.

e) fjölbreyttu námskeiðshaldi og að standa fyrir ýmsum framkvæmdum er best þykja á hverjum tíma.

f) að vinna gegn tóbaksnotkun og neyslu áfengis og annarra vímuefna.

Félagar:

5. gr.

Félagi getur hver sá orðið sem æskir þess og samþykkir að gangast undir lög og skyldur félagsins og er samþykktur af stjórn. Félagar teljast virkir, styrktar eða ævifélagar.

a) Virkir félagar teljast þeir sem sækja æfingar hjá félaginu og þeir sem eru í stjórn félagsins eða gegna öðrum trúnaðarstörfum innan þess.

b) Styrktarfélagar teljast þeir sem ekki iðka æfingar en vilja vera félagar og styrkja félagið ár hvert með fjárframlagi sem aðalstjórn ákveður.

c) Allir sem náð hafa 50 ára aldri geta gerst ævifélagar. Gjald ævifélaga er ákveðin upphæð í eitt skipti fyrir öll.

d) Telji félagi sig ekki hafa áhuga eða getu til að vera í félaginu ber honum við fyrsta tækifæri að senda félagsfundi eða stjórn skriflega úrsögn.

6. gr.

Ef félagi er uppvís af brotum gagnvart félaginu skal hann sæta refsingu sem stjórn sker úr um hver er. Þó má aldrei víkja neinum úr félaginu við fyrsta brot og ávalt skal vísa brotum til aðalstjórnar.

Skipulag félagsins:

7. gr.

Félagið er myndað af einstaklingum í íþrótta- og félagsdeildum og félagsmönnum utan deilda. Félagið hefur sameiginlega aðalstjórn, sem er æðsti aðili þess milli aðalfunda.

Málefnum félagsins er stjórnað af:

1) Aðalfundi félagsins

2) Aðalstjórn félagsins

Aðalfundur félagsins:

8. gr.

Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald og ákvörðunarrétt í öllum málum þess. Skal hann haldinn eigi síðar en 1. mars ár hvert. Auglýsa skal aðalfund opinberlega, í staðarblöðum með 2 vikna fyrirvara. Aðalfundurinn telst lögmætur ef löglega er til hans boðað. Tillögum um breytingar á lögum félagsins skal senda aðalstjórn eigi síðar en 3 vikum fyrir aðalfund. Heimilt er þó að taka fyrir á aðalfundi tillögur til breytinga á lögum félagsins sem síðar koma fram ef 2/3 hlutar viðstaddra atkvæðisbærra fundarmanna eru því samþykkir.

9. gr.

Á aðalfundi félagsins ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála. Kosningar skulu vera skriflegar ef þurfa þykir. Séu atkvæði jöfn skal láta hlutkesti ráða.

Dagskrá aðalfundar:

10. gr.

Dagskrá aðalfundar félagsins skal vera sem hér segir:

1) Fundarsetning

2) Kosning fundarstjóra og fundarritara

3) Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram

4) Skýrsla aðalstjórnar lögð fram um starfsemi og framkvæmdir á liðnu ári

5) Endurskoðaðir reikningar liðins árs lagðir fram til umræðu og samþykktar

6) Inntaka nýrra félaga og úrsagnir

7) Lagabreytingar

8) Kosning formanns

9) Kosning 4 annarra stjórnarmanna

10) Kosning 2 varamanna

11) Kosning 2 endurskoðenda

12) Kosning nefnda

13) Ákveðið félagsgjald og ævifélagsgjald

14) Önnur mál

Aukaaðalfundur félagsins:

11. gr.

Aukaaðalfund félagsins má halda ef aðalstjórn álítur þess þörf eða ef ¼ atkvæðabærra félagsmanna á aðalfundi félagsins óska eftir því, enda tilkynni þeir um leið fundarefni það sem ræða á. Aukaaðalfundur er lögmætur sé til hans boðað skv. 8. gr. þessara laga. Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur.

Atkvæðagreiðslur, kjörgengi og félagsgjöld:

12. gr.

Á aðalfundi félagsins ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála, nema þegar um er að ræða tillögur til breytinga á lögum félagsins, en þær verða að samþykkjast af 2/3 viðstaddra atkvæðisbærra fundarmanna.

Kosningar skulu vera skriflegar sé þess óskað. Séu atkvæði jöfn við stjórnarkjör skal kosning endurtekin. Verði atkvæði enn jöfn skal hlutkesti ráða.

13. gr.

Allir skuldlausir félagsmenn 16 ára og eldri hafa kjörgengi til stjórnarstarfa, tillögurétt, atkvæðisrétt og málfrelsi á aðalfundi félagsins.

Aðalstjórn, verkefni:

14. gr.

Aðalstjórn félagsins hefur yfirumsjón með allri starfsemi félagsins og ber að efla félagið og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hún hefur umráðarétt yfir eigum félagsins og markar stefnu þess í meginatriðum. Stjórn félagsins setur starfsreglur fyrir deildir og aðildarfélög.

Aðalstjórn er heimilt að ráða framkvæmdastjóra sem kemur fram fyrir hennar hönd í ýmsum málum sbr. ráðningarsamning.

15. gr.

Aðalstjórn félagsins skipa 5 menn auk 2 varamanna. Stjórnarmenn skipta með sér verkum þannig: Varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðastjórnandi. Formaður er kosinn sérstaklega á aðalfundi.

Stjórnarmenn og varamenn skulu kosnir til tveggja ára í senn þannig að helmingur stjórnarmanna og varamanna sé í kjöri á hverjum aðalfundi.

16. gr.

Allir kjörnir stjórnarmenn, aðal- og varamenn, skulu sitja stjórnarfundi. Stjórnarmaður sem ákveður að hætta í stjórn á tímabilinu skal segja af sér skriflega. Boði aðalmaður í stjórn ekki forföll á stjórnarfundi og mæti ekki á þrjá stjórnarfundi í röð skal varamaður taka sæti hans og næsti kjörni fulltrúi taka sæti varamanns.Varamenn hafa ekki atkvæðisrétt á stjórnarfundum nema þeir sitji sem aðalmenn.

Ef stjórnarmaður hættir störfum á fyrra ári kjörtímabils skal á næsta aðalfundi kjósa stjórnarmann til tveggja ára í hans stað.

Viðurkenningar, heiðursmerki:

17. gr.

Val á íþróttamanni ársins skal fara fram í lok hvers árs og krýning fara fram eigi síðar en í lok janúar. Hver deild tilnefnir 1 fulltrúa og leggur fram afrekaskrá máli sínu til stuðnings. Aðalstjórn félagsins velur síðan einn úr tilnefningunum sem íþróttamann ársins það árið. Sá aðili sem valinn er íþróttamaður ársins hlýtur til varðveislu farandgrip í eitt ár og að auki staðfestingargrip til eignar. Allir sem tilnefndir voru skulu hljóta viðurkenningarskjöl sem staðfesta tilnefninguna.

Stofnun nýrra deilda:

18. gr.

Komi fram óskir meðal félagsmanna um stofnun nýrra deilda innan félagsins, skal aðalstjórn taka þær til athugunar. Samþykki aðalstjórn slíka ósk, skal hún sjá um undirbúning fyrir starfsemi greinarinnar, samningsgerð og fleira.

Fundir yfirþjálfara deilda og aðalstjórnar:

19. gr.

Vegna smæðar félagsins eru stjórnarmeðlimir tengiliðir í deildir félagsins svo málefni deilda eru rædd á fundum aðalstjórnar sem og aðalfundi félagsins.

20. gr.

Aðalstjórn félagsins skal eigi sjaldnar en 4 sinnum á ári hverju halda fundi með yfirþjálfurum deilda þar sem hún leggur fram yfirlit um helstu verkefni sín. Yfirþjálfarar deilda skulu jafnframt skýra aðalstjórn frá starfsemi deildanna.

Foreldrafélög:

21. gr.

Foreldrafélög sem starfrækt eru innan hverrar greinar skulu halda aðalfund ár hvert. Skal hann haldinn fyrir 1.febrúar og skal til hans boða með minnst 5 daga fyrirvara og auglýsa hann á áberandi stöðum í sveitarfélaginu. Allir lögmætir félagar 16 ára og eldri hafa kjörgengi, málfrelsi og atkvæðisrétt á aðalfundi foreldrafélags. Dagskrá aðalfundar foreldrafélaga skal vera með sama sniði og lýst er í 10. grein. Vanræki foreldrafélag að halda aðalfund á lögákveðnum tíma skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

Samráðsnefnd:

22. gr.

Samráðsnefnd skal starfrækt innan félagsins. Í henni skulu eiga sæti 2 stjórnarmenn úr stjórn hvers starfandi foreldrafélags, 2 stjórnarmenn úr aðalstjórn, 1 þjálfari úr hverri grein og framkvæmdastjóri. Samráðsnefnd er ætlað að fjalla um þau verkefni sem fyrir liggja hjá hverju foreldrafélagi, fjáraflanir og hverskonar sameiginleg verkefni. Stærri málum skal vísa til aðalstjórnar til umfjöllunar og samþykktar.

Fjáraflanir:

23. gr.

Á fundum aðalstjórnar með yfirþjálfurum og formönnum foreldrafélaga skal tekin ákvörðun um að einstökum deildum verði veitt leyfi til fjáröflunar í nafni félagsins og ákveðin skipting ágóða af þeirri fjáröflun sem félagið í heild stendur að.

Spjaldskrár og reikningsár:

24. gr.

Reikningsár félagsins skal vera 1.1 til 31.12. ár hvert.

Úrsagnir, eignir, félagaslit:

25. gr.

Úrsagnir skal senda skriflega til aðalstjórnar UMFÞ. Öllum skyldum verður að vera fullnægt áður en úrsögn kemur til greina.

Búningur og merki félagsins:

26. gr.

Merki félagsins er kringlótt með hvítum grunni og appelsínugulri rönd á jaðrinum. Merkinu er skipt í fjóra jafna fleti sem innihalda eitt tákn hver í svörtu og bláu. Opin bók, merkir menningu, viti, merkir bókina Vitinn, fjallið Keilir, merkir staðsetningu félagsins og maður að stinga sér til sunds, merkir íþróttaiðkanir félagsins.

Keppnislitir félagsins skulu vera: Ráðandi appelsínugulur, svartur, hvítur og blár.

Lagabreytingar:

27. gr.

Engu má breyta í lögum þessum nema á aðalfundi eða aukaaðalfundi og þarf til þess samþykki 2/3 hluta viðstaddra atkvæðisbærra fundarmanna sbr. 12. gr. Tillögur til lagabreytinga skulu tilkynntar með aðalfundarboðinu og skulu þær liggja frammi hjá aðalstjórn félagsins eigi skemur en 14 dögum fyrir aðalfund félagsins.

Gildistaka:

28. gr.

Lög þessi voru lögð fyrir aðalfund UMFÞ 14. apríl 2010 og samþykkt.

Lög þessi öðlast gildi þegar þau eru samþykkt á aðalfundi eða aukaaðalfundi og eru undirrituð af stjórn félagsins. Jafnframt falla eldri lög úr gildi. Lögin þurfa staðfestingar ÍSÍ og UMFÍ.

Fjáröflun hjá UMFÞ.

Foreldrafélagið fundaði á dögunum.

Ýmislegt í gangi hjá stjórninni og stendur til að selja páskaegg og flatkökur fyrir mánaðarmótin. Einnig að fara í heimabakaðar kleinur. Selja rekstrarvörur, salgæti, fisk, safna áheitum og safna dósum.

Það vantar ekki Þróttinn og fylgist með!

 

Aðalfundur Ungmennafélagsins Þróttar

Aðalfundur Ungmennafélagsins Þróttar verður haldinn fimmtudaginn 22. febrúar í Álfagerði kl.19:30.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

-Formaður félagsins setur fundinn
-Kosnir eru fundarstjóri og fundarritari
-Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp
-Skýrsla stjórnar
-Ársreikningur 2017 lagður fram til samþykktar
-Kosning formanns og stjórnarmeðlima
-Önnur mál

Látum íþróttamál í Sveitarfélaginu Vogum okkur varða. Sýnum samstöðu og höldum áfram að efla gott starf, það getum við gert í sameiningu. Við hvetjum alla þá sem hafa áhuga á að starfa í stjórn að senda póst á throttur@throttur.net Allir félagsmenn sem greitt hafa félagsgjald fyrir árið 2017 eru með atkvæðisrétt á fundinum.

Kveðja, stjórn UMFÞ.

Aðalfundur Knattspyrnudeildar Þróttar…

Aðalfundur knattspyrnudeildar Þróttar verður haldinn mánudaginn 19. febrúar klukkan 20:00 og fer fram á Skrifstofu UMFÞ.

Knattspyrnudeild Þróttar rekur meistaraflokk félagsins í knattspyrnu, Getraunadeild félagsins og kemur að hinum ýmsu verkefnum í samstarfi við aðalstjórn félagsins.

Dagskrá fundar:

1. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
4. Kosið í stórn.
5. Önnur mál.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa í stjórn er bent á að hafa samband við starfsmann Þróttar í síma 892-6789 eða formann deildarinnar, Friðrik V. Árnason í síma 869-0050 eða tölvupóst frival@simnet.is fyrir aðalfund deildarinnar.

Þrír eru í stjórn deildarinnar og einn varamaður.
Vonumst til að sjá sem flesta !!!

Kveðja, stjórn Knattspyrnudeildar Þróttar.

Félagsmerki Þróttar til sölu…

27067686_1590256644385612_2542393717811717417_n 27073273_1590256717718938_1133708433634659005_nStyrkjum starf Þróttar Vogum með kaupum á merki félagsins.

Tilefni þess að fjölmargar kynslóðir hafa farið í gegnum starf Þróttar og félagið fagnaði 85. ára afmæli á dögunum var sett í framleiðslu barmmerki. Með kaupum á slíku merki geta ungir sem aldnir félagsmenn styrkt félagið sitt og borið merkið stoltir.

Aðeins til 200. merki og kostar merkið 2000kr.

Allir sem kaupa merki (búsettir í Vogum) Heimsending þriðjudaginn 13. feb.

Allir sem kaupa merki (búsettir utan Voga) Sendum í pósti miðvikudaginn 14. feb

Ath (Bætist við 220kr kostnaður)

Greiðsluseðill sendur í heimabanka.

Tökum á móti pöntunum í athugasemd.

Dæmi: Jón Sigurðsson 151265-3389 Safamýri 4, 104 Reykjavík.

 

Penninn á loft hjá Þrótti Vogum

Marteinn Urbancic og Örn R. Magnússon hafa framlengt samningum sínum við knattspyrnufélagið Þrótt Vogum til tveggja ára. Báðir komu þeir til félagsins á síðasta ári og áttu þeir stóran hlut í því að liðið komst upp um deild síðasta sumar en þeir skoruðu báðir mikilvæg mörk með liðinu í lokaleikjum þriðju deildarinnar.

Ragnar Þór Gunnarsson kom til Þróttar í nóvember og í vikunni var skrifað undir tveggja ára samning við hann. Jordan Tyler er nýr leikmaður Þróttar Vogum en hann hingað til lands í byrjun árs, Jordan er með reynslu úr annari deildinni og hefur spilað með liði Hattar frá Egilsstöðum og KF.

Þróttarar frá Vogum bjóða Ragnar Þór og Jordan velkomna í Þróttara fjölskylduna27173711_10155640540600141_296980509423800109_o 27164682_10155640540830141_968414732660262367_o 27624878_10155640540990141_6414618975048965677_o

Vinavikur hjá Þrótti og hvetjum við alla til að bjóða sínum einum vini á næstu æfingu.

14

Hægt verður að prófa eftirfarandi daga og greinar:

Júdó 22.-26. janúar.

Knattspyrna 29.-2. feb.

Sund 5.-9. feb

VINAVIKA Barna og unglingastarf Þróttar Vogum bjóða upp á vinaviku þar sem iðkendum Þróttar Vogum er leyfilegt að bjóða vin með sér frítt á æfingar.

Tilvalið fyrir börn og unglinga að prófa þær greinar sem í boði eru hjá Þrótti Vogum.

Júdóæfingar fara fram á þriðjudögum og fimmtudögum.
Sundkrakkarnir okkar geta boðið vinum sínum á æfingar.

Knattspyrnuæfingar eru í gangi alla vikuna hjá þrótti V, iðkendur geta boðið vinum sínum með á æfingar.

Við hvetjum alla til að taka þátt í þessari skemmtilegu viku og inná heimasíðu félagsins er að finna tímatöfluna, einnig er hægt að skrá iðkenda til leiks í afgreiðslu Vogabæjarhallar.

http://www.throttur.net/aefingatimar

Færslusafn